ВАЖНО:

Уважаеми потребители на еДневник,
Системата за електронен училищен дневник се разпространява абсолютно безплатно и е разработена единствено за сферата на българското образование. В лицензното споразумение изрично е посочено, че фирми или лица не могат да изискват заплащане за системата.

еДневник използва уникална схема за попълване на данните - чрез множество самостоятелни EXCEL файлове. По този начин вие може да разберете дали кода, който ви се предлага срещу заплащане, е взаимстван от еДневник в нарушение на лицензните и авторските права.

Моля сигнализирайте за нарушаване на лицензното споразумение на адрес ednevnik@abv.bg.

 

 

еДневник навърши 10 годни!
Благодаря на всички, които го предпочетоха!

Началото

еДневник 1.0 еДневник започна своето съществуване като система за публикуване на резултатите от текущ контрол за група преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски" - катедра Информатика през 2004 година.

Изключително простата реализация и механизъм за захранване с данни доведе до естественото решение да предоставя тази система с лека модификация като вариант за реализиране на електронен училищен дневник.

еДневник премина през няколко версии 1.0, 1.5, 2.0 и последната 2.1, в които бяха направени промени в отговор на изразените желания на използващите системата училища.

 

Дали еДневник е подходящ за Вашето училище?

Ако Вие сте директор на училище и се затруднявате да прецените дали тази система е подходяща за Вашето училище се консултирайте с вашия ръководител компютърен кабинет или преподавателите по ИТ.

Системата използва като хранилище за данни множество от MS Excel файлове с определен формат. По един файл за всеки клас/курс. Използването на MS Excel файлове е удобно и поради факта, че вие може да залагате формули по Ваша преценка за автоматично изчисляване на срочни оценки или брой отсъствия и т.н. Обемът, видът и форматът на данните не е фиксиран и Вие имате свободата да го променяте ако прецените, че е необходимо.

Системата не разполага с уеб интерфейс за преконфигуриране и обновяване на данните, но предлага много прост и удобен начин за обновяване на данните чрез offline редактиране на файловете с MS Excel. Това ще позволи на класните ръководители да въвеждат данните веднъж седмично, а системния администратор да ги зарежда в сайта всеки път, когато му бъдат предоставени от класните ръководители (виж схемата).

еДневник е подходящ както за локална инсталация така и за отдалечена инсталация върху сървъри поддържащи ASP.NET 2.0/3.0 хостинг или PHP.

В пакета, който ще получите, ако заявите копие от системата, ще намерите подробни инструкции за инсталация и конфигуриране на системата. Примерният екселски файл, който трябва да бъде попълнен от класните ръководители има допълнителни инструкции, за структурата, която трябва да се спазва и няколко съвета за гарантиране на сигурността на данните, които публикувате.

Ако Вие се интересувате и желаете да използвате тази система във Вашето училище пишете на ednevnik@abv.bg и безплатно ще Ви бъде изпратено копие от системата заедно с пълни инструкции за нейното инсталиране и настройване. Моля посочете кой вариант желаете - ASP.NET или PHP.

 

Резултати от анкетно проучване реализирано през 2007 година

Резултати от проведено допитване до 50 родители за ефективността на разработения електронен дневник проведено в две от училищата, които първи започнаха да използват еДневник: Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" – Благоевград и Гимназия „Академик Петко Стайнов” – Казанлък.

 

 

Училищата, които първи инсталираха и използваха еДневник

 1. ПГИ "Иван Илиев" - гр. Благоевград
 2. ПТГ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Враца
 3. 6-то ОУ - гр. Стара Загора
 4. СОУ "П.К.Яворов" - гр. Плевен
 5. Гимназия "Академик Петко Стайнов" - гр. Казанлък
 6. Професионална гимназия по туризъм - гр. Хасково
 7. ОУ "Братя Миладинови" - гр. Бургас
 8. СОУ "Васил Левски" - гр. Севлиево
 9. ОУ "Христо Смирненски" - гр. Радомир
 10. Учебен център и издателство "Регалия 6" - гр. София
 11. Професионална гимназия по текстил и облекло - гр. Благоевград
 12. СОУ "Сава Доброплодни" - гр. Шумен
 13. VI ОУ "E.Марковски" - гр. Шумен
 14. ОУ "Петко Рачов Славейков" - гр. Ямбол
 15. ГЧЕ "Васил Левски" - гр. Бургас
 16. Старопрестолна гимназия по икономика - гр. Велико Търново
 17. СОУ "Васил Левски" - гр. Девня
 18. СОУ "Трайко Симеонов" - гр. Шумен
 19. СОУ "Н.Й.Вапцаров" - с. Венец
 20. Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" - гр. Плевен
 21. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия - гр. Монтана
 22. ОУ "Васил Априлов" - гр. Бургас
 23. Частно училище "ДРУЖБА" - гр. Пловдив
 24. СОУ "Летец Хр. Топракчиев" - гр.Божурище
 25. ПГ "Васил Левски" - гр. Доспат
 26. ОУ "Петко Рачев Славейков" - гр. Бургас
 27. Гимназия "Димитър Маринов" Вълчедръм
 28. ПГ по транспорт с. Виноградец гр. Пазадржик
 29. Езикова гимназия "Aкад. Людмил Стоянов" - Благоевград
 30. 7мо СОУ - Благоегвград
 31. СОУ Вела Благоева - Велико Търново
 32. СОУ "Стоян Заимов" гр. Плевен
 33. 200 ОУ с. Лозен
 34. 56 СОУ "Проф. К. Иречек" София
 35. Основно училище 'К. Фотинов' гр.Лом
 36. СОУ Иван Момчилов - град Елена
 37. 92 ОУ 'Димитър Талев' София
 38. СОУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора
 39. ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна
 40. ІV ОУ "Христо Смирненски" гр. Петрич
 41. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" с.Барутин
 42. СОУ "Бачо Киро" - гр. Павликени
 43. СОУ "Ангел Каралийчев" - гр. Стражица
 44. СОУ "Стефан Караджа" - гр.Каварна
 45. СОУ "Христо Ботев" - гр. Глоджево
 46. Спортно училище "Васил Левски" - гр. Пловдив
 47. СОУ "Пейо Яворов" - гр. Плевен

Ако Вашето училище не е в списъка и желаете да бъде добавено, моля пишете на адрес еdnevnik@abv.bg

 

Лицензно споразумение

 1. Електронен дневник (еДневник) е програмен продукт, който се разпространява абсолютно безплатно, такъв какъвто е.
 2. Авторът не носи никаква отговорност за нанесени вреди или загубени ползи от неговото използване.
 3. Бързо отстраняването на проблеми по кода и online консултации свързани с евентуални трудности по инсталирането и поддръжката не могат да бъдат гарантирани тъй като проекта е единствено разработен за доказване на концепцията.
 4. Този продукт може да се използва единствено и само в сферата на българското образование.
 5. Всяко декомпилиране/копиране на кода с цел използването му в комерсиални проекти не е разрешено.
 6. В случай, че сте интернет доставчик или фирма предоставяща интернет услуги и желаете да предлагате еДневник като част от вашите услуги, вие НЕ МОЖЕ да изисквате допълнително заплащане за системата - т.е. цената с и без еДневник в пакета предлагани услуги трябва да е еднаква.
 7. За да бъде легитимно използването на еДневник вие трябва да изпратите е-mail на автора (ednevnik@abv.bg) с интернет адреса, на който еДневник ще бъде достъпен за вашето училище.